INOVACIJOS - KELIAS Į SĖKMĘ!

 INOVACIJŲ VADYBA

Inovacijos yra esminis veiksnys, lemiantis ilgalaikį įmonių konkurencingumą.

Naujos idėjos metodai, struktūros, produktai ir paslaugos – šiuolaikinės organizacijos ir šalies ekonominio augimo ir gyvybingumo variklis. Inovacijos yra svarbiausia įmonių, valstybių ar regionų konkurencinio pranašumo prielaida. Vieni inovacijas sieja su asmens gebėjimais, kiti – su palankiomis aplinkybėmis, treti – organizacijų gebėjimu idėjas komercializuoti, ketvirti – su tuo, kaip verslo įmonės geba išnaudoti esamą šalies ar regiono kontekstą. Vieningo, visuotinai priimto inovacijų apibrėžimo nebuvimas ir požiūrių įvairovė atspindi paties inovacijų proceso kompleksiškumą ir sudėtingumą.